logo

Nhìn vào thế hệ trẻ của một nơi là biết tương lai của nơi đó

Người ta thường nói " Nhìn vào thế hệ trẻ của một nơi là biết tương lai của nơi đó", " thế hệ trẻ là niềm tự hào của mỗi dân tộc " Vậy mà :Trong khi các bạn sẵn sàng biểu tình ngày đêm để phản đối việc học tại chức hoặc yêu cầu tổng thống từ chức, thì giới trẻ chúng tôi cũng sẵn sàng ngồi lì ở các quán nhậu để bàn về những ...